اخبار و تازه ها

09
99/02
شرکت کامل صنعت موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید
14
93/11
شرکت کامل صنعت تهران موفق به اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان البرز گردید.

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

تقدیرنامه معدنی و صنعتی چادر ملو

تقدیرنامه معدنی و صنعتی چادر ملو
تقدیرنامه معدنی و صنعتی چادر ملو

توییتر گوگل پلاس لینکدین