اخبار و تازه ها

14
93/11
شرکت کامل صنعت تهران موفق به اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان البرز گردید.
28
93/10
اجرای طرح توسعه کارخانه توسط شرکت کامل صنعت در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در راستای افزایش ظرفیت تولید.

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

وزارت صنعت ، معدن و تجارت
جواز شرکت مهندسی کامل صنعت تهران

توییتر گوگل پلاس لینکدین