اخبار و تازه ها

14
93/11
شرکت کامل صنعت تهران موفق به اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان البرز گردید.
28
93/10
اجرای طرح توسعه کارخانه توسط شرکت کامل صنعت در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در راستای افزایش ظرفیت تولید.

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

لوح تقدیر شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان

لوح تقدیر شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان
1393/09/27
لوح تقدیر شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان

توییتر گوگل پلاس لینکدین